Home CY


 • Mae pob bod dynol yn cael ei eni'n rhydd ac yn gyfartal

  Mae pob bod dynol yn cael ei eni'n rhydd ac yn gyfartal

  Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Trawsffobia a Biffobia

  17 Mai 2018

   

  Heddiw rydym yn dathlu amrywiaeth, gan annog pobl i adrodd am drosedd casineb, ac yn dangos cydlyniad â phobl Lesbiaidd Hoyw Deurywiol Trawsrywiol (LHDT) o'r 81 o Aelod Wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig sy'n parhau i ystyried rhyw cydsyniol rhwng oedolion o'r un rhyw yn drosedd.

   

  Adroddwyd am 461 o droseddau casineb cysylltiedig â chyfeiriadedd rhywiol yng Nghymru yn ystod 2016-17.

   

  Nid yw 50% o droseddau casineb yn cael eu hadrodd o hyd.

   

  Mae'r cynnydd yn rhannol oherwydd y nifer uwch o droseddau casineb ar adeg Refferendwm yr UE ac yn sgil ymosodiadau terfysgol.

   

  Mae'n cael ei ddathlu ar 17 Mai i nodi pen-blwydd y penderfyniad, yn 1990, i ddileu cyfunrywioldeb o'r Dosbarthiad Rhyngwladol o Glefydau a gyhoeddir gan Sefydliad Iechyd y Byd. Hyd yn oed heddiw, amcangyfrifir bod 81 o Aelod Wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig yn ystyried rhyw cydsyniol rhwng oedolion o'r un rhyw yn drosedd. O blith y rhain, mae saith yn dal i ystyried bod y gosb eithaf yn erfyn effeithlon ar gyfer brwydro yn erbyn yn hyn a alwant yn ‘glefyd.’

   

  RHOWCH WYBOD I RYWUN AM DROSEDD CASINEB

  Nid yw 4 o bob 5 trosedd casineb LHDT yn cael eu hadrodd, ond gallant gael effaith dinistriol a hirbarhaol ar bobl a chymunedau. Lleisiwch eich cwyn a gofynnwch am gymorth ymarferol ac eiriolaeth drwy gysylltu â'r heddlu lleol ar 101 (999 mewn argyfwng) neu Gymorth i Ddioddefwyr (0300 3031 982  www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/)

   

  Rhowch wybod i rywun am droseddau casineb LHDT! Mae Cymorth i Ddioddefwyr Cymru yn darparu cymorth emosiynol, ymarferol ac eiriolaeth, ac maent yn cael adborth ardderchog gan y bobl maen nhw wedi eu helpu. Ffoniwch 24/7 ar 0300 30 31 982

   

  Gall trosedd casineb LHDT fod ar ffurf bygythiadau geiriol, graffiti ymosodol, difrod i eiddo, ymosod, seiberfwlio, neu destunau, e-byst a galwadau ffôn sarhaus.

   

  Mae'r heddlu'n cymryd pob trosedd casineb LHDT o ddifrif. Hyd yn oed os nad yw'n arwain at arestio rhywun, mae'r wybodaeth hon yn dal i fod yn hanfodol ar gyfer cynllunio gweithgareddau atal yn y dyfodol.

   

  Gall plant a phobl ifanc yng Nghymru sy'n profi bwlio gwrth-LHDT gysylltu â MEIC, gwasanaeth llinell gymorth cyfrinachol, dienw ac am ddim sydd ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir cysylltu â MEIC dros y ffôn, neu drwy destun SMS a negeseua gwib.

   

  Mae eleni'n dynodi 70 mlynedd ers cyhoeddi'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol. #CadarnDrosHawliauDynol #Standup4humanrights

   

  Darllen mwy
 • Rydym ar gau ddydd Gwener 4 Mai 2018

  Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 4 Mai oherwydd diwrnod hyfforddi i'r holl staff. 

   

  Byddwn yn delio â gwaith atgyweirio brys ar y diwrnod hwn ac rydym yn eich cynghori i roi gwybod am unrhyw waith atgyweirio arall cyn, neu ar y dydd Mawrth canlynol pan fyddwn wedi mynd nôl i'r oriau gwaith arferol.

   

  Bydd y diwrnod hyfforddi hwn yn ein galluogi i ystyried ein cynllun strategol ar gyfer y 5 mlynedd nesaf ac i gyflenwi gwasanaeth gwell i chi wrth symud ymlaen. 

   

  Ymddiheurwn am yr anghyfleuster.

   

  I roi gwybod am waith atgyweirio brys, ffoniwch: 0300 123 2100.

  Darllen mwy
 • Ei gwaedd fy

  Oes didddorded yn weithio yn ffilmiau nue deledu? Os felly, Cymryd rhan mewn Ei Gwaedd Fy.

   

   

   

   

     

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau