Home CY


 • Cyfarchion yr Ŵyl a Blwyddyn Newydd Dda

  Oddi wrth yr holl staff yma yng Nghymoedd i’r Arfordir.

   

  Bydd ein swyddfeydd yn cau am 5pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr a byddant yn ailagor am 9am ddydd Mawrth 2 Ionawr 2018. 

   

  Os oes angen rhoi gwybod am waith atgyweirio argyfwng yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch 0300 123 2100.

  Darllen mwy
 • Ewch Ar-lein am gyn lleied â £99 y Nadolig

  Ewch Ar-lein am gyn lleied â £99 y Nadolig hwn gyda Chyfrifiaduron, Rhwydlyfrau a Gliniaduron Windows 10 wedi’u Hailwampio

   

  Mae Get Online @ Home yn cynnig bargeinion ardderchog y Nadolig hwn i’ch helpu i gael cyfrifiadur fforddiadwy, parod am y rhyngrwyd, yn eich cartref.

   

   

  Os oes diddordeb gennych yn y cynigion hyn, ffoniwch:

   

  03719 100 100

  Dydd Llun – Dydd Gwener rhwng 8:30AM - 5:00PM

   

  Neu gallwch weld rhagor o gynigion yma: http://www.getonlineathome.org/

  Darllen mwy
 • Prynwch gartref cost isel gyda V2C

  Ar hyn o bryd mae Cymoedd i’r Arfordir yn gwerthu 4 cartref newydd, sy’n cael eu hadeiladu gan Barratt yn ardal Cefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr.

   

  Mae’r cartrefi’n cael eu gwerthu ar sail Perchentyaeth Cost Isel, sy’n golygu eich bod chi’n prynu 70% o’r cartref ac mae V2C yn talu’r 30% arall.

   

  Mae hyn yn helpu prynwyr am y tro cyntaf i brynu eu cartref cyntaf am bris fforddiadwy.

   

  Os oes diddordeb gennych mewn prynu un o’r cartrefi hyn, cysylltwch â

   

  Peter Alan – Pen-y-bont ar Ogwr

  01656 65720

  bridgend@peteralan.co.uk

   

     35 Pen Y Berllan
     36 Pen Y Berllan
     39 Pen Y Berllan
     40 Pen Y Berllan

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau