Home CY


 • Datganiad Cydymffurfiad 2017

  Cyfle i ennill talebau gwerth £50 talebau – drwy roi eich barn i ni!!

   

  Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Fyrddau'r holl Gymdeithasau Tai yng Nghymru gynhyrchu datganiad, a'i rannu gyda'u tenantiaid, yn esbonio sut maent yn credu bod eu sefydliad yn perfformio.

   

  Rhowch gip arno – dim ond gwaith munud neu ddwy fydd hwn oherwydd, yn lle cynhyrchu dogfen hir, ffurfiol, mae'r Bwrdd wedi cynnwys y cyfan mewn un poster A3.

   

  Datganiad Cydymffurfiad

  Darllen mwy
 • Tynnwch Luniau a Gallech ENNILL Gwobr!

  Dros yr Haf rydym eisiau gweld eich lluniau o ble rydych yn byw – y Da, y Drwg, a'r diddorol!

   

  Dangoswch eich sgiliau ffotograffiaeth a gallech ENNILL:

   

  Llun Gorau (dan 16 oed) - £100 mewn Talebau Love2Shop

   

  Llun Gorau (dros 16 oed) - £100 mewn Talebau Love2Shop

   

  Gwobr Arbennig (pob oedran) - £100  mewn Talebau Love2Shop

   

  Dyddiad Cau'r Gystadleuaeth: dydd Gwener 8 Medi 2017 am 5pm

   

  Ar ddydd Mercher 27 Medi 2017 byddwn yn dangos yr holl luniau mewn arddangosfa arbennig yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr ac yn cyhoeddi'r enillwyr!!

   

  I roi cynnig, lanlwythwch eich lluniau i:

   

  Gweplyfr: @ReggieRoadshow

   

  E-bost: streetvibez@v2c.org.uk

   

  Trydar: @Reggieroadshow

   

  Swyddfa: Parc Busnes Tremains, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ (Ysgrifennwch eich enw a'ch rhif cysylltu ar y cefn)

   

  Os byddwn yn hoffi eich llun efallai byddwn hyd yn oed yn ei ddefnyddio mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol neu ar ein gwefan.

  Darllen mwy
 • Dau Gyfarwyddwr Newydd yn Ymuno â'r Tîm

  Rydym wedi penodi Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyfarwyddwr Adnoddau newydd.

   

  Penodwyd Paul Ryall-Friend yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau ac mae'n Ddirprwy Brif Weithredwr V2C. Ymunodd â'r cwmni ym mis Mawrth.

   

  Mae Paul wedi gweithio o’r blaen fel Cyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio yng Ngrŵp Tai Curo yng Nghaerfaddon. Cyn ymuno â'r sector tai yn 2012 roedd Paul yn gweithio mewn cysylltiadau cwsmeriaid yn y diwydiant bancio.

   

  Mae penodiad Paul yn rhan o raglen trawsnewid sylweddol ble bydd y cwmni'n hybu arloesedd, dylunio sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac ymagwedd ‘digidol yn gyntaf’ at fusnes. Bydd hefyd yn arwain y cwmni wrth gyrraedd ei nodau a'i gynlluniau strategol.

   

  Penodwyd Sarah Prescott yn Gyfarwyddwr Adnoddau ac mae'n Ysgrifennydd Cwmni i V2C. Ymunodd Sarah â'r cwmni ym mis Gorffennaf 2017, yn olynydd i Alun Rawlins a fydd yn ymddeol ym mis Medi.

   

  Swydd flaenorol Sarah oedd Cyfarwyddwr Cyllid a TGCh ar gyfer Cymdeithas Dai Cymunedol Caerdydd, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol yn Gwalia (a elwir y ‘People Group’ nawr), a hefyd yn Gyfarwyddwr Cyllid i Tenovus, yr elusen ganser.

   

  Meddai Cadeirydd Cymoedd i'r Arfordir, Neil Harries: “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gwneud dau benodiad mor gryf yn ein Tîm Gweithredol ac rydym yn credu y bydd y ddau yn ased mawr i Gymoedd i'r Arfordir a'i gwsmeriaid.”

   

  Ychwanegodd Stephen Cook, y Prif Swyddog Gweithredol: “Mae Paul a Sarah yn ffitio'n dda iawn yn niwylliant a gwerthoedd Cymoedd i'r Arfordir, gan fod ganddynt ffocws cryf ar wasanaeth i gwsmeriaid a'n pwrpas elusennol, ar y cyd â ffocws masnachol craff hefyd.”

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau