Home CY


 • Llwyddiant yr Arolwg ar gyfer Canolfan Hunangymorth Sandville.

  Mae staff a chwsmeriaid Tai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi llenwi arolygon i godi arian ar gyfer Canolfan Hunangymorth Sandville.

   

  Mae'r arolygon hyn yn gofyn amrywiaeth o gwestiynau ynglŷn â'r gwasanaethau mae V2C yn eu darparu, a beth yw eu canfyddiad cyffredinol. Am bob arolwg a lenwyd rhoddodd V2C £1 i elusen fel cymhelliant i lenwi'r arolwg.

  Mae Sandville yn agored i’r holl bobl sy'n dioddef o anawsterau, gan gynnig cymorth mewn awyrgylch digyffro a hapus iawn. Dewiswyd yr elusen hon gan fod nifer o'n cwsmeriaid a'n staff wedi defnyddio'r ganolfan ar hyd y blynyddoedd.

   

  Meddai Gwyneth Poacher, Cyfarwyddwr Canolfan Sandville, “Ar ran pawb yng Nghanolfan Hunangymorth Sandville, hoffwn ddiolch o galon i V2C am y rhodd hael iawn a gyflwynwyd i ni heddiw. Hoffwn ychwanegu diolch personol hefyd a dweud mor freintiedig y teimlaf am mai ein helusen ni gafodd ei dewis i elwa oherwydd eu harolwg.”

  O Chwefror 2018 ymlaen, bydd V2C yn ffonio cwsmeriaid i gasglu adborth ar ein gwasanaethau a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud gwelliannau. Os hoffech ymeithrio, neu os hoffech gael dweud eich dweud heb aros am yr arolwg, cysylltwch â V2C drwy anfon e-bost at comments@v2c.org.uk.

  Darllen mwy
 • Sicrhewch eich bod chi’n dweud eich barn

  Mae V2C wedi neilltuo Ymchwil Mwstard (www.mustard-research.com) i gasglu eich barn chi, ein cwsmeriaid amdanom ni ac ein gwasanaethau. I wneud hyn, bydd y cwmni Mustard yn ffonio 100 cwsmer bob mis – felly mae siawns byddwch chi yn derbyn galwad ffôn.

   

  Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella y gwasanaethau rydym yn cynnig, felly byddwch yn onest a dywedwch beth rydych yn meddwl. Os nad ydych chi eisiau cael eich cynnwys yn yr arolwg neu ddim eisiau aros i gael eich arolygu, cysylltwch trwy comments@v2c.org.uk os gwelwch yn dda.

   

  Darllen mwy
 • Rhentwch siop gennym ni!

  Mae gennym gyfle cyffrous i rywun sydd eisiau sefydlu busnes yn ardal Gogledd Corneli.

   

  Mae'r uned ar rodfa fach ar Heol Llan, Gogledd Corneli. Mae pum siop yn y rhodfa, yn cynnwys Megasave Superstore, siop trin gwallt a siop prydau parod ac mae gan bob un lain mawr o barcio oddi ar y stryd.

   

  Mae'r siop yn 50 metr sgwâr, ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys man adwerthu, man cyfarfod a thoiled.

   

  I gael rhagor o wybodaeth am y siop, cysylltwch â'n Hasiant Eiddo:

  Ian McGaw, ar 07815726804 neu anfonwch e-bost at ianriproperties@gmail.com

   

   

   

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau