Home CY


 • Paratowch am ymestyn mesuryddion deallus!

  Mesuryddion clyfar yw’r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan a fydd yn disodli’r mesuryddion traddodiadol yn ein cartrefi . Bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bob cartref yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol rhwng nawr a 2020. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad pan fyddant yn barod i osod un i chi.

   

  Bydd mesuryddion clyfar yn eich galluogi chi i weld yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, wrth i chi ei ddefnyddio, a faint mae’n costio mewn punnoedd a cheiniogau. Maent hefyd yn rhannu darlleniadau rheolaidd gyda’ch cyflenwr ynni trwy rwydwaith diwifr diogel, gan ddod â biliau wedi’u hamcangyfrif ac ymweliadau i ddarllen y mesurydd i ben.

   

  Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar.

   

  I gael mwy o wybodaeth am fesuryddion clyfar a sut y gallant eich helpu chi, ewch i smartenergyGB.org/cy

  Darllen mwy
 • Cyfarwyddwr Gweithrediadau/Dirprwy Brif Weithredwr

  Cyfarwyddwr Gweithrediadau/Dirprwy Brif Weithredwr

  tua £85k ynghyd â phecyn cefnogol deniadol.

   

  Fel rhan o gam datblygu nesaf Cymoedd i’r Arfordir, rydym wedi creu rôl a fydd yn arwain y cydweithio rhwng pob un o'n gwasanaethau rheng flaen. Wrth wneud hynny, y nod yw wir drawsnewid profiad y cwsmer. Ein nod yw optimeiddio perfformiad drwy ddefnyddio technoleg smart a dyfeisgarwch dull a fydd yn gwneud i ni sefyll allan oddi wrth y gweddill.

   

  Bydd eich proffil proffesiynol yn eich galluogi i ddeall cymhlethdodau rheoli tai a darparu gwasanaeth atgyweirio o'r radd flaenaf. Eich 'Gweledigaeth', ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid gwych, fydd yn arwain at y timau a fyddwch yn rheoli yn cychwyn newid ac yn mynnu ar weithio ar flaen y gad.

   

  Arweinydd o newid, ysbrydolwr o bobl, gydag angerdd i greu lle gwych i weithio, byddwch yn fedrus wrth gyfuno'r nodweddion hyn gyda chraffter busnes a fydd yn ychwanegu gwerth gwirioneddol y tu hwnt i arwain eich cyfarwyddiaeth.

   

  Os yw hyn yn rôl yr ydych wedi bod yn aros am, byddem yn falch dros ben i glywed wrthoch ble bynnag yr ydych yn gweithio ar hyn o bryd o fewn y Deyrnas Unedig. Gellir gweld y pecyn ymgeisydd drwy  www.campbelltickell.com/jobs. Am sgwrs anffurfiol gyda'n hymgynghorwyr, Campbell Tickell, cysylltwch â'u ymgynghorwr arweiniol, Mark Glinwood, ar 07944-411484 or 020 3434 0990.

   

  Dyddiad cau: 31 Hydref, 2016

  Darllen mwy
 • Staff at V2C go for fundraising record on Jeans for Genes Day, Friday 23rd September 2016.

  Bydd staff swyddfa Cymoedd i'r Arfordir yn dangos eu denim ar ddydd Gwener y 23 Medi i helpu i godi arian ar gyfer y diwrnod Jeans for Genes blynyddol.

  Gofynnir i'r staff roddi £2 i gael gwisgo'u jîns i'r swyddfa! Ni fydd rhai o'n crefftwyr yn gallu gwisgo jîns oherwydd natur eu swydd, felly rydym yn bwriadu eu gwisgo mewn ategolion denim/glas a thynnu eu llun yn ein bwth lluniau.

  Mae Lindsey Barrett, y Swyddog Prosiectau yn V2C, yn awyddus i gefnogi'r elusen oherwydd, “Mae rhywun yn waeth eu byd na chi bob amser, pan fyddwch yn gweld plant gyda phob math o glefydau yn hollol ddi-fai, a'r pethau maent yn gorfod dioddef yn eu bywyd, rwy'n meddwl bod hynny'n rheswm digonol.”

  Os byddwch yn ymweld â swyddfa V2C ddydd Gwener 23 Medi, cofiwch y bydd y staff yn gwisgo’u denim dros yr achos da hwn. Os hoffech wneud rhodd i'r elusen, bydd blychau casglu yn y derbynfeydd.

  Darllen mwy

Partneriaethau ac Achrediadau