Achrediadau

Rhoi Trwy’r Gyflogres

Mae Cymoedd i’r Arfordir wedi’i gofrestru gyda’r Ymddiriedolaeth Elusennau sy’n helpu staff i gefnogi eu hoff achosion da trwy’r cynllun ‘Rhoi Trwy’r Gyflogres’. 

 

Mae Rhoi Trwy’r Gyflogres yn gynllun hyblyg sy’n galluogi unrhyw un sy’n talu treth incwm i roi i elusennau ac achosion da o’u dewis yn rheolaidd ar sail ddi-dreth.

 

Caiff unrhyw roddion eu tynnu o gyflog cyflogeion cyn y dreth ac mae modd i gyflogeion ymuno â’r cynllun hwn unwaith eu bod yn cychwyn eu cyflogaeth gydag Chymoedd i’r Arfordir.