Achrediadau

Chwarae Teg

Chwarae Teg yw’r brif asiantaeth broffesiynol ar flaengar ar gyfer datblygiad economaidd menywod yng Nghymru. 

 

Mae Chwarae Teg wedi gweithio gydag Chymoedd i’r Arfordir ar nifer o brosiectau gan gynnwys Cenedl Hyblyg, y wobr Cyflogwr Delfrydol a phrosesau a gweithdrefnau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

 

Mae’r Cynllun Cyflogwr Delfrydol yn cydnabod sefydliadau sy’n mynd y tu hwnt i gydymffurfedd cyfreithiol yn y meysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth i greu gweithleoedd hyblyg a chyfle cyfartal i bob cyflogai.

 

Derbyniodd Cymoedd i’r Arfordir y wobr cyflogwr delfrydol yn 2014.