Achrediadau

Buddsoddwyr Mewn Pobl  (IIP)

Mae Buddsoddwyr Mewn Pobl yn gosod y safon ar gyfer rheoli pobl yn well. Mae’r achrediad hwn sydd wedi’i gydnabod yn rhyngwladol wedi’i gyflwyno i 14,000 o sefyliadau ar draws y byd. Mae’r Safon yn diffinio yr hyn y mae’n ei gymryd i arwain, cefnogi a rheoli pobl yn dda I gyflawni canlyniadau cynaliadwy. 

 

Mae Safon Buddsoddwyr Mewn Pobl yn arwydd o gyflogwr gwych, lle gwaith sy’n perfformio’n uwch na’r disgwyl ac ymrwymiad clir i gynaliadwyedd. 

 

Derbyniodd Cymoedd i’r Arfordir y wobr IIP arian Buddsoddwyr Mewn Pobl ym mis Mehefin 2014, a chaiff hyn ei adolygu yn ystod 2017.