FY Nghymuned

Manteision i’r Gymuned

Mae O’r Cymoedd i’r Arfordir yn gweithio’n galed i gefnogi ein cymunedau ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau i ni. Y meysydd rydym yn eu cefnogi yw:

 

  • Recriwtio: efallai y bydd angen i ni ofyn i’r cwmni partner hysbysebu cyfleoedd cyflogaeth newydd yn yr ardal leol.
  •  
  • Hyfforddiant: ar gyfer cytundebau mwy, rydym yn gofyn bod cyfleoedd hyfforddiant yn cael eu cynnig o fewn ein cymunedau lleol.
  •  
  • Gwirfoddoli Cymunedol: rydym yn trefnu i’r cwmnïau partner helpu â phrosiectau cymunedol gan roi eitemau ar gyfer raffl neu anfon tîm o weithwyr i roi help llaw i brosiect.

 

Yn ddiweddar, trefnodd O’r Cymoedd i’r Arfordir i gontractwr adeiladu sef United Living roi help llaw i Lotment Gwyllt Porthcawl a rhoi trefn ar eu gwelyau tyfu planhigion yn dilyn ymosodiad cynnau tanau bwriadol.

 

Gwasgwch yma i ddarllen eich llyfryn Manteision i’r Gymuned.