FY Nghymuned

Alla i brynu neu brydlesu darn o dir wrth Cymoedd i'r Arfordir Cyf?

 

 

Os yw darn o dir y mae gennych ddiddordeb mewn prynu neu brydlesu yn eiddo Cymoedd i'r Arfordir, efallai y byddwn yn ystyried cael gwared / ei brydlesu.

Dylech ysgrifennu a dweud wrthym:

  • Y darn o dir y mae gennych ddiddordeb mewn
  • P'un a ydych yn dymuno prynu neu brydlesu tir
  • Pam ydych angen y darn penodol o dir
  • Mae cynllun bras o'r tir mewn perthynas â'ch eiddo

neu

 

Ffôn: 01656 727915 E-bost: chris.davies-knight@v2c.org.uk

 

Er mwyn prosesu trafodiad hwn i Cymoedd i'r Arfordir byddai angen ffi weinyddol ynghyd â ffi prisio o £ 250. Mae'r ffioedd hyn yn cael eu rhestru isod

 

 

Yn ychwanegol at y pris prynu neu rentu brydles, byddwch hefyd yn gyfrifol am dalu Cymoedd i'r Arfordir costau cyfreithiol o tua £ 500.00. Gall y gost amrywio gan ddibynnu ar gymhlethdod y trafodiad cyfreithiol.