Amdanom ni

Ein cenhadaeth yw darparu cartrefi o fewn cymunedau sy’n ffynnu lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel ac eisiau byw yno.

Gyrfaoedd

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno a Chymoedd i’r Arfordir. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned.

 

Ein nod yw denu a chadw cyflogeion sy’n llawn angerdd tuag at gyflenwi safon ardderchog o wasanaeth i’n cwsmeriaid ac i’r gymuned ehangach. 

 

 

 

 

 Cyn gwneud cais am unrhyw un o'n swyddi gwag, darllenwch ein dogfen wybodaeth bwysig a fydd yn rhoi arweiniad i chi ar gwblhau eich cais. Efallai y byddwch am argraffu neu arbed y ddogfen hon gan y bydd hefyd yn eich cefnogi trwy gydol ein proses recriwtio

Cwrdd â’r Tîm Rheoli

Y Tîm Rheoli Gweithredol sy’n gyfrifol am y busnes o ddydd i ddydd; sef y grŵp o uwch weithredwyr sy’n cael eu talu i redeg Cymoedd i’r Arfordir.
Cwrdd â’r Tîm Rheoli 

 

Mae V2C yn recriwtio am rôl gyffrous ar gyfer:

 

Cynorthwy-ydd Gweithredol

 

£21,060 - 23,400 y flwyddyn

 

Ewch i'n tudalennau gyrfa am fanylion pellach.

 

Cysylltwch â ni

 • Oriau agor: 

  Dydd Llun i Ddydd Gwener

  9am tan 5pm

 • Ffoniwch ni ar:

  0300 123 2100

  Gellwch chi hefyd ddefnyddio’r rhif hwn i adrodd am atgyweiriadau brys y tu allan i oriau swyddfa

 • Manylion y swyddfeydd

  Tai O’r Cymoedd i’r Arfordir Cyf, Parc Busnes Tremains, Heol Tremains, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TZ