Amdanom ni

Ein Gwerthoedd

Uniondeb

 

Rydym yn derbyn ond y safonau uchaf o ran ymddygiad ac yn gosod gwasanaeth cyn hunan-les.

 

Rydym yn dangos i bobl eraill y gofal a’r parch y byddem ni am eu derbyn.

 

Rydym yn onest gyda’n gilydd a phobl eraill ac yn gwneud penderfyniadau anodd am y rhesymau cywir.

 

Cydweithio

 

Rydym yn gosod cwsmeriaid a chydweithwyr ynghyd wrth galon yr hyn a wnawn.

 

Rydym yn ceisio cydweithio ag eraill lle bynnag y bod modd cyflawni canlyniadau gwell.

 

Rydym yn cefnogi unigolion a sefydliadau eraill i gyflawni eu nodau.

 

Arloesol

 

Rydym, yn barhaol, yn herio’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau fel y gallwn wwella’r hyn yr ydym yn ei wneud.

 

Rydym, yn weithredol, yn manteisio ar gyfleoedd wrth iddynt godi ac yn dwlu ar fod y cyntaf i wneud rhywbeth.

 

Rydym yn awyddus i rannu’r hyn sydd wedi bod yn dda – a’r hyn sydd heb fod cystal.

 

Gwerthfawrogi Gwahaniaethau

 

Credwn y gall pob unigolyn wneud gwahaniaeth.

 

Rydym yn dathlu’r amrywiaeth o farnau, sgiliau a phrofiadau bywyd sydd o fewn ein mudiad a’n cymunedau.

 

Rydym yn hyrwyddo’r nifer fawr o nodweddion tebyg a dyheadau cyffredin yr ydym yn eu rhannu.