Amdanom ni

Dyfarniad Reoleiddio

 

 

Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai

 

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dyfarniad rheoleiddiol sy'n amlinellu barn y rheoleiddiwr ar ba mor dda rydym yn perfformio mewn perthynas â'r safonau perfformiad. Cafodd ein dyfarniad rheoleiddiol 2019 ei gyhoeddi ar 21 Hydref 2019.

 

Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi gostwng ein statws cyd-reoleiddio ar gyfer Llywodraethu a Gwasanaethau i 'Wedi cynyddu', sy'n golygu y byddant yn cydweithio'n agosach gyda ni i fynd i'r afael â'r pryderon penodol rydym wedi eu codi gyda nhw.

 

Dros yr haf, cydnabu ein Bwrdd a'n Tîm Gweithredol na fyddem yn cyrraedd rhai o‘r Safonau Perfformiad ac felly hysbyswyd y rheoleiddiwr am hynny. Mae'r meysydd lle rydym wedi nodi gwendidau yn ein Llywodraethu, ac rydym wedi hysbysu'r Rheoleiddiwr amdanynt, yn ymwneud â rheolaeth a pholisïau caffael, rheolaeth a pholisïau adnoddau dynol a chadw a threfnu ein data.

 

Mae ein dyfarniad ar gyfer Hyfywedd Ariannol yn parhau i fod yn ‘Safonol’. Dyma'r radd uchaf yn y fframwaith rheoleiddiol cyfredol ac mae'n dangos ein cadernid ariannol parhaus.

 

Mae'r Bwrdd a'r Tîm Gweithredol yn derbyn y Dyfarniad Rheoleiddiol yn llawn ac mae wedi sefydlu cynllun gweithredu cynhwysfawr yn barod ar gyfer gwelliannau a gytunwyd gan y rheoleiddiwr, ac y mae'r Bwrdd yn eu harolygu. Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn cwrdd â’u disgwyliadau ac yn cyflawni’n llawn yn erbyn y Safonau Perfformiad hynny.

 

Byddwn yn parhau i weithredu fel arfer ac ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw wasanaethau. Gall ein cwsmeriaid fod yn sicr nad oes unrhyw effaith ar eu tenantiaeth a'r gwasanaethau a dderbyniant.

 

Byddwn yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, fel y bydd pobl yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel yn eu cartrefi.