Achrediadau

Y Ddraig Werdd

Derbyniodd Cymoedd i’r Arfordir Achrediad y Ddraig Werdd am y tro cyntaf yn 2011 ac rydym wedi llwyddo i’w gadw ers hynny. Mae Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd wedi’i llunio i hyrwyddo rheoli amgylcheddol da o fewn y sefydliad a helpu sefydliadau i reoli eu gweithgarwch mewn ffordd sy’n effeithio’n gadarnhaol ar yr amgylchedd.

 

Mae llwyddo i ennill Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd yn dangos ymrwymiad Cymoedd i’r Arfordir i reoli amgylcheddol a, bob blwyddyn, y mae’n rhaid I Gymoedd i’r Arfordir dderbyn arolwg llym er mwyn cadw’r ardystiad hwn.

 

Mae’r manteision i’r busnes wrth lwyddo i ennill y safon yn cynnwys: effeithlonrwydd ynni gwell; lleihau ôl troed carbon Cymoedd i’r Arfordir; a chynaliadwyedd amgylcheddol gwell.

 

I ennill a chadw’r Achrediad Lefel 2 mae Cymoedd i’r Arfordir wedi:

 

  • Ymrwymo i Reoli Amgylcheddol.
  • Adolygu effaith amgylcheddol ein hadeiladau a’n gweithgarwch.
  • Gosod system i fonitro ein defnydd o ynni, ein cynhyrchiant gwastraff a’n gweithgarwch ailgylchu.
  • Llunio cynllun gweithredu i wneud gwelliannau amgylcheddol parhaus.
  • Llunio cofrestr o ddeddfwriaeth amgylcheddol a chydymffurfio â hi.
  • Creu gweithdrefnau i fynd i’r afael â digwyddiadau amgylcheddol brys.

 

Hyrwyddo pwysigrwydd gofalu am ein hamgylchedd ymhlith ein staff.