Achrediadau

Cyflog Byw

 

 

Mae Cymoedd i’r Arfordir yn Gyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu, er mai £6.50 yw’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol presennol, mae Cymoedd i’r Arfordir wedi dewis talu’r Cyflog Byw o’u gwirfodd.

 

Caiff y Cyflog Byw ei gyfrifo yn ôl costau fyw sylfaenol y DU sef £8.25 yr awr ar hyn o bryd.

 

Mae talu’r Cyflog Byw yn dda ar gyfer busnes, yn dda ar gyfer yr unigolyn ac yn dda ar gyfer y gymdeithas. Mae’r Cyflog Byw yn rhoi cyfle i bobl ddarparu ar eu cyfer eu hunain ac ar gyfer eu teuluoedd.