Achrediadau

Rydym bellach yn aelod o'r Sefydliad Gwasanaeth i Gwsmeriaid (ICS), sef corff proffesiynol ar gyfer Gwasanaeth i Gwsmeriaid sy'n helpu ei aelodau i wella profiad cyffredinol eu cwsmeriaid.

 

Yn V2C mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd arloesol o wella hyn.

 

Mae gwybodaeth ychwanegol am ICS ar gael ar eu gwefan yma: https://www.instituteofcustomerservice.com/