Achrediadau

Mae Cymoedd i'r Arfordir (V2C) ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr tai yng Ngwobrau Tai Cymru 2017 y Sefydliad Tai Siartredig (CIH).

 

Y wobr gyntaf oedd y Wobr ‘Syniadau a Dulliau Gweithredu Newydd’, ble roedd y beirniaid yn cydnabod yr arferion a'r dulliau gweithredu creadigol, llwyddiannus y mae tîm Achubwyr Lleoedd Gwag V2C yn eu cyflawni. Mae Achubwyr Lleoedd Gwag yn brosiect sy'n helpu ac yn arwain cymunedau i weithredu er mwyn ‘troi lle gwag yn lle gwych’.

 

Mae V2C ar y rhestr fer hefyd ar gyfer y Wobr ‘Ymgyrchoedd, Cyfathrebiadau a Chyhoeddiadau’ am ei ‘Brosiect Persona’ sy'n hybu'r gwahanol anghenion sydd gan gwsmeriaid ac yn sicrhau bod y rhain wedi cael eu hystyried wrth gynllunio neu adolygu gwasanaethau.

 

Meddai'r Prif Weithredwr, Stephen Cook: “Rydym yn falch iawn o fod ar y rhestr fer ar gyfer y ddwy Wobr Tai Cymru ac am fod y sector yn cydnabod ein harfer da. Croesi bysedd nawr ar gyfer y Noson Wobrwyo ym mis Tachwedd.”