Gyrfaoedd

Rydym yn deall yn iawn mai ein cryfder yw'r bobl a gyflogwn

Ein cydweithwyr yw wyneb Cymoedd i'r Arfordir ac maen nhw'n creu'r ansawdd a'r ffocws ar gyfer profiad ein cwsmeriaid. Trwy greu gweithle sy'n cynnig anogaeth, datblygiad a hwyl, gobeithiwn y bydd ein cydweithwyr yn cael eu hysbrydoli i ddatblygu eu cryfderau a dod â'u hunain gorau i'r gwaith bob dydd.

 

Ein gwerthoedd yw ein credau sylfaenol fel sefydliad. Y rhain yw'r egwyddorion arweiniol o ran sut ddylai ein holl bobl ymddwyn a gweithredu. Maen nhw'n llifo trwy bob rhan o'n sefydliad ac yn cynrychioli’r hyn sy'n ein gwneud yn arbennig.

 

 

Ein Buddion

Trefniadau Gwaith Hyblyg
Rydym yn gwerthfawrogi pobl ac yn dymuno eich grymuso i weithio ble, pryd a sut y mynnwch – gyda'r hyblygrwydd mwyaf a'r cyfyngiadau lleiaf. Bydd hyn yn eich helpu i optimeiddio eich perfformiad a chyflwyno gwerth a gwasanaeth i gwsmeriaid gwych.

 

Ein nod yw creu sefydliad mwy ymatebol, effeithlon ac effeithiol sy'n gwella perfformiad busnes ac yn cynyddu bodlonrwydd cwsmeriaid, a gobeithiwn y bydd ein trefniadau gwaith hyblyg yn eich helpu i gyflawni hyn.

Cyfraniad Pensiwn Hael
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cynilo arian ar gyfer eich bywyd diweddarach – drwy gynilo ychydig o'ch incwm yn rheolaidd yn ystod eich bywyd gwaith, bydd gennych incwm ar gyfer dewis gweithio'n llai neu ymddeol.

 

Rydych chi'n talu: 

Rydyn ni'n talu:

4%  6%
5%  7%
6%  8%
7%  8%
8%  8%

 

Gwyliau Blynyddol
Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi fod cydweithwyr yn cael gwyliau rheolaidd o'r gwaith fel y gallant orffwys ac adfywio. Cewch fwynhau lwfans gwyliau blynyddol hael, a ninnau'n talu amdano.

 

Byddwch yn cael o leiaf 25 diwrnod o wyliau bob blwyddyn, ynghyd â diwrnodau ychwanegol o wyliau blynyddol am bob blwyddyn y byddwch yn gweithio gyda ni hyd at 5 mlynedd. Byddwch hefyd yn cael 8 diwrnod o wyliau banc/cyhoeddus.

Sut brofiad yw gweithio ym myd tai?

Os gofynnwch i unrhyw un sy'n gweithio ym myd tai sut brofiad ydy hwn, bydd y rhan fwyaf yn ateb yn bendant ei fod yn ymwneud â'r bobl a pha mor werth chweil yw'r gwaith. Fel sefydliad annibynnol, rydym mewn safle unigryw i gyfuno ein sbardunau sy’n seiliedig ar bwrpas cymdeithasol â chyflwyno gweithrediadau busnes effeithlon.

 

Ond peidiwch â chymryd ein gair, rydym yn rhan o ymgyrch ehangach o'r enw ‘Dyma'r Sector Tai’ ble rydym yn dangos pa fath o sector ydyw mewn gwirionedd a pha gyfleoedd gyrfa sydd ar gael.

 

Darllenwch beth sydd ganddynt i'w ddweud yn thisishousing.wales neu rhowch gip ar Glassdoor.