Gyrfaoedd

 Beth yw Prentisiaethau?

Mae bod yn brentis yn rhoi cyfle i chi ennill cymhwyster cydnabyddedig a datblygu sgiliau proffesiynol, gan ennill cyflog ar y un pryd.

 

Prentisiaeth yw swydd gyda hyfforddiant. Mae bod yn brentis yn golygu bod gennych chi swydd sy’n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra eich bod yn gweithio ac yn ennill cyflog.

 

Mae tri math o Brentisiaeth ar gael:

 

  • Prentisiaeth Sylfaenol
  • Prentisiaeth
  • Prentisiaeth Uwch

 

Mae tri math gwahanol am fod swyddi gwahanol yn gofyn am wahanol lefelau o gymwysterau – rhai’n uwch nag eraill. Fel arfer, maent yn para rhwng dwy a thair blynedd. Gall hyn ddibynnu ar y math o brentisiaeth a lefel y cymhwyster rydych chi’n gweithio tuag ato. Bydd angen i chi fod yn 16 oed neu’n hŷn ac nid oes terfyn oedran uwch.

 

Mae Cymoedd i’r Arfordir yn cefnogi nifer o brentisiaid trwy amrywiaeth o ddarparwyr hyfforddiant lleol yn ogystal â’r prentisiaid ar y cyd trwy Gynllun Cyfyngedig (Cyfle) Rhannu Prentisiaethau Rhanbarthol De-orllewin Cymru (SWWRSA). Am wybodaeth bellach ewch i’r gwefannau canlynol:

 

Ewch i wefan Gyrfa Cymru i gael y cyfleoedd (os ydynt ar gael).

 

 

 

 alt=
 alt=