Gyrfaoedd

Dewch yn Aelod o'r Bwrdd

Rydym yn credu bod meddu ar gartref yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym eisiau sicrhau ein bod yn rhoi ein cwsmeriaid wrth galon yr hyn a wnawn – mewn cartrefi dymunol fel y gallant ddod yn rhan o gymunedau llewyrchus.

 

Byddwch yn ymuno â ni yn ystod rhaglen gyffrous o newid a byddwch yn cyfrannu at gryfhau ein sylfeini fel y gallwn ddal ymlaen i fod yn sefydliad llwyddiannus.

 

Mae gennym gynllun pum mlynedd uchelgeisiol a chyfrifon rheoli ariannol gadarn sy'n darparu cyfle gwych i fod yn uchelgeisiol a siapio'r hyn a wnawn er budd cwsmeriaid a'r

rhai sy'n byw ac yn gweithio yn ein cymunedau.

 

Os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol neu sgwrs anffurfiol gyda Chadeirydd y Bwrdd ynglŷn â'r hyn mae'r swydd yn ei olygu, ffoniwch ein tîm Llywodraethu ar 01656 762457 neu anfonwch e-bost at Board@v2c.org.uk

Sut mae gwneud cais

Anfonwch:

  1. Eich CV diweddaraf sy'n dangos eich hanes gyrfa llawn.
  2. Datganiad ategol neu lythyr eglurhaol, yn cynnwys:
    • Pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl hon?
    • Ym mha ffyrdd rydych yn ymgeisydd da ar gyfer y rôl hon?
    • Sut rydych yn bodloni'r fanyleb person?
  3. Ffurflen gymhwyster lawn.


Anfonwch eich cais drwy e-bost at Board@v2c.org.uk.


Y dyddiad cau yw 6 Rhagfyr 2019.