Gyrfaoedd

Lleoliadau Gwaith

Mae V2C yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un a hoffai gael profiad gwaith mewn maes penodol o'n sefydliad.

 

Mae'r lleoliadau gwaith yn cynnig cyfle i unigolion di-waith ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau penodol i'r swydd.

 

Rydym yn cydweithio'n agos â'r sefydliadau canlynol i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith:

 

 

Ymddiriedolaeth Shaw

 

 

Castell-nedd Port Talbot

 

 

Canolfan Sgiliau Caerau (rhan o Goleg Castell-nedd Port Talbot)

 

 

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

  

 

Gyrfa Cymru

 

 

Ysgolion Lleol

 

Mae Ymddiriedolaeth Shaw yn elusen genedlaethol sy'n helpu pobl sy'n wynebu anfantais i ddod o hyd i waith, ennill sgiliau a chael rheolaeth ar eu dyfodol.

 

Mae Ymddiriedolaeth Shaw yn darparu hyfforddiant, cyfleoedd a rhaglenni nôl i'r gwaith ar draws y DU gan weithio yng nghanol cymunedau i helpu miloedd o bobl i ddarganfod y swydd iawn.

 

Mae V2C wedi hwyluso nifer o leoliadau llwyddiannus mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Shaw ac mae'n parhau i wneud hyn yn rheolaidd.  

 

Cliciwch yma i weld tystlythyrau gan staff sydd wedi ymuno â V2C drwy leoliad Ymddiriedolaeth Shaw.

 

Rydym yn gwneud ein gorau i dderbyn cymaint o geisiadau ag y gallwn, ond mae'r lleoliadau yn y busnes yn gyfyngedig. Fodd bynnag, rydym yn cydweithio'n agos â chontractwyr a phartneriaid yn yr ardal sydd hefyd yn cynnig lleoliadau gwaith ar y safle.

 

Os hoffech holi ynghylch cael lleoliad gwaith gyda ni, cysylltwch â ni ar human.resources@v2c.org.uk yn y lle cyntaf.

 

Neu gallwch glicio yma i gael eich trosglwyddo i'r dudalen swyddi a hyfforddiant nad ydynt yn rhai v2c.

Gwirfoddoli

Yn unol ag ymrwymiad V2C i Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, rydym yn annog staff i gynnig eu hamser o wirfodd er budd y gymuned.

 

Gall hyn gynnwys datblygu sgiliau cyfweliad a chefnogi addysg fathemateg gyda phobl ifanc mewn ysgolion lleol, neu waith adfywio a phrosiectau fel clirio gerddi a datblygu mannau gardd cymunedol.

 

Mae gwirfoddoli'n rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth newydd a datblygu eu sgiliau.

 

Rydym hefyd yn derbyn ceisiadau gwirfoddoli i ymuno â ni ym mhob rhan o'r busnes yn cynnwys ymuno â gweithgorau sy'n adolygu prosesau V2C.