Gyrfaoedd

Neges gan y Prif Swyddog Gweithredol

Rwyf wrth fy modd o glywed bod diddordeb gennych mewn ymuno â Thai Cymoedd i'r Arfordir.

 

Ein nod yw bod yn landlord gwych, trwy chwilio am ffyrdd o gefnogi cymunedau llewyrchus ble mae pobl yn teimlo'n ddiogel a ble maent eisiau byw. Er mwyn gwneud hyn mae angen pobl arnom sy'n llawn brwdfrydedd dros wasanaeth i gwsmeriaid ac sy'n dymuno creu cyfleoedd ar gyfer llwyddiant a gwelliant.

 

Os ydych chi'n meddu ar y brwdfrydedd, yr egni a'r penderfyniad i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

Yn gyfnewid, gallwn gynnig lle gwych i weithio ynddo, ble rydych yn cael cyfle i wneud eich gorau a bod ar eich gorau bob dydd.

 

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i'r tîm!

 

Donna Baddeley

Prif Weithredwr

Gweithiwch gyda ni

Ar hyn o bryd mae Cymoedd i’r Arfordir yn cyflogi tua 240 o gydweithwyr o fewn ystod eang o rolau llaw, technegol a phroffesiynol fel:

 

 

 • Gwasanaethau Atgyweirio Tai: Seiri, Plymwyr, Trydanwyr, Plastrwyr, Bricwyr, Towyr, Peintwyr, Llafurwyr
 • Tirfesur 
 • Datblygu 
 • Prosiectau 
 • Swyddogion Proffesiynol TG 
 • Cyllid / Cyfrifyddu 
 • Rheolaeth Tai 
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid 
 • Gwasanaethau Corfforaethol (Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch) 
 • Tai â Chymorth 
 • Gweinyddu 
 • Prentisiaethau 
 • Lleoliadau Gwaith 

 

 

Dyma’r hyn sydd gan ein staff i ddweud ynglyn a gweithio i ni: cymeradwyaeth gan staff 

 

 

Darllenwch ein Gwerthoedd Corfforaethol 

 

 

Swyddi Presennol Cymoedd i’r Arfordir 

 

 

Manteision i Gyflogeion