Chwilio am Gartref

Ymgeisio am gartref

Yma, byddwch chi’n dod o hyd i wybodaeth am fachu cartref newydd i’ch hun. Bydd modd dod o hyd i wybodaeth am sut i ennill lle ar y gofrestr tai gyffredin, beth i’w wneud os ydych chi o dan fygythiad o fod yn ddigartref, gwneud cynnig am eiddo trwy MyChoice a sut i drosglwyddo neu gyfnewid eich cartref presennol. Hefyd, bydd modd i chi ddod o hyd i wybodaeth os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu eich cartref eich hun.

Mae MyChoice yn eich rhoi chi yn y sedd flaen o ran dod o hyd i gartref newydd i’ch hun.


Mae MyChoice yn hysbysebu eiddo O’r Cymoedd i’r Arfordir yn rheolaidd a gall unrhyw un sy’n aelod cofrestredig ddangos ei ddiddordeb trwy wneud cynnig am eiddo. Gall y cynigiwr llwyddiannus ddod yn denant(iaid) newydd yr eiddo hwn. Cliciwch yma.