Chwilio am Gartref

Ymgeisio i’r gofrestr tai gyffredin

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’r pedair prif gymdeithas tai sy’n gweithredu o fewn y Fwrdeistref Sirol (Hafod, Linc-Cymru, O’r Cymoedd i’r Arfordir a Wales & West) wedi llunio un gofrestr tai fel y bydd modd i bobl ymgeisio am dai sector rhentu cymdeithasol trwy gyflwyno un cais. Yr enw ar y gofrestr hon yw Cofrestr Tai Gyffredin Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Sut ydw i’n cyflwyno cais i’r Gofrestr Tai Gyffredin?

 

Mae bob amser yn rhaid i gwsmer gael cyfweliad ac mae modd i chi ofyn am gyfweliad mewn person neu dros y ffôn trwy gysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

 

Cyfeiriad:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Tai ac Adnewyddu Cymunedol

Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd Angel Pen-y-bont ar

Ogwr

CF31 4WB

 

Ffôn:

01656 643643

Gall unrhyw un gyflwyno cais am dai sector rhentu cymdeithasol ond mae’n rhaid eich bod yn profi angen tai fel y disgrifir yn y Polisi Dyrannu Tai Cymdeithasol er mwyn cael eich cynnwys ar y Gofrestr Tai Gyffredin.

Os nad ydych chi’n cael eich cynnwys ar y Gofrestr Tai Gyffredin, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi cyngor i chi o ran opsiynau tai eraill efallai y byddant ar gael i chi.

Am wybodaeth bellach ar Gofrestr Tai Gyffredin Pen-y-bont ar Ogwr gwasgwch yma