FY Nghymuned

Sioe Deithiol Nadolig Reggie

Bydd cynrychiolwyr o V2C ar gael i ateb cwestiynau. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth lapio anrhegion am ddim, cyngor ar faterion ariannol a sut i arbed arian ar filiau ynni, cyngor ar ailgylchu, a chofrestru pobl ar gyfer HomeHunt.

 

Bydd tasgmon V2C ar gael hefyd i helpu gyda thasgau mân a bydd cynrychiolwyr o CBSP yn dod i drafod y casgliadau sbwriel/ailgylchu dros y gwyliau.


Dyma ein hamserlen:

12 Rhag - Wildmill 2-4pm
14 Rhag - Bracla 2-4pm
20 Rhag - Porthcawl 2-4pm

 

Galwch heibio am sgwrs ac i fwynhau diod boeth a danteithfwyd y Nadolig am ddim – byddai'n dda iawn gennym eich gweld yno!

 

Mae gan Reggie WiFi yn rhad ac am ddim ac mae modd i chi ei ddefnyddio yng nghwmni aelod staff O’r Cymoedd i’r Arfordir felly dewch i’n gweld ni pan fyddwn ni yn eich ardal i rannu eich sylwadau a derbyn cyngor ar faterion sy’n ymwneud â thai ac arian.