FY Nghymuned

Gwaredwyr Gofodau    

   

 

Menter yw GWAREDWYR GOFODAU sy’n helpu ac yn arwain cymunedau i weithredu i ‘droi gofod gwag yn lle anhygoel’.

 

Mae gan y mwyafrif o gymunedau ddarn o dir sbar, diffaith a allai ddod yn llawer mwy trwy ychydig o feddwl, gofal a sylw.

 

Mae llawer o gymorth a chyngor ar gael gennym ni i’ch helpu i adnabod a chychwyn prosiect yn eich ardal chi a byddwn ni hefyd yn rhoi cyngor i chi o ran sut i ddod o hyd i’r cyllid er mwyn gwireddu eich syniadau.

 

Hoffech chi ddysgu mwy a chymryd rhan?

 

Cysylltwch â Rachel Lovell, Swyddog Prosiect Mannau Agored:

 

Ffôn: 07990 835363

 

E-bost: Rachel.Lovell@v2c.org.uk