Fy Nghartref

Ein Hymgysylltu â'r Cwsmer a’r Gymuned

Yng Nghymoedd i'r Arfordir, rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein cwsmeriaid a'n cymunedau yn cael lleisio'u barn ar y gwasanaethau sy'n effeithio arnynt.

 

Rydym yn gwneud hyn trwy ymgysylltu â'r cwsmer a'r gymuned, gan sicrhau bod ein cwsmeriaid bob amser wrth galon popeth a wnawn – a bod yr hyn a wnawn yn helpu ein cymunedau i ffynnu.

 

Gwyliwch ein fideo Strategaeth Ymgysylltu â'r Cwsmer a'r Gymuned isod, sy'n esbonio ein dull o weithredu.