Fy Nghartref

Dweud Eich Dweud

Mae O’r Cymoedd i’r Arfordir wedi ymrwymo i gyflenwi gwasanaethau sydd wedi’u canolbwyntio ar y cwsmer. Rydym yn croesawu eich adborth ar ein gwasanaethau ac rydym bob amser yn ceisio gwella ar y ffordd rydym yn gwneud pethau.

 

Os hoffech chi gwyno, dylech chi lenwi’r ffurflen isod a gwasgu ar y botwm cyflwyno i anfon cyflwyniad bras o’ch cwyn at O’r Cymoedd i’r Arfordir yn uniongyrchol.

 

Os hoffech chi roi eich sylwadau am unrhyw un o’n gwasanaethau, eich profiad neu’ch awgrymiadau ar sut y gallwn ni wella pethau, defnyddiwch y ffurflen hon i wneud hynny.