Fy Nghartref

Gwaith Gwella

Larymau Carbon Monocsid (C0)

 

Ar hyn o bryd mae V2C yn gweithio gyda Colin Laver ac Aico i osod larymau Carbon Monocsid (CO) Aico mewn tai ein tenantiaid i sicrhau y cânt eu diogelu'n llawn rhag CO.

 

Mae CO yw nwy anweledig, gellir ei gynhyrchu gan unrhyw dyfais llosgi tanwydd a gall fod yn niweidiol iawn.

Bydd y larymau wedi eu gosod yn y rhan fwyaf o amgylchiadau yn ystod y gwasanaeth gwresogi nwy i amharu cyn lleied ag sydd bosib a bydd yn gweithio'n annibynnol i’r larymau mwg sydd wedi'u gosod eisoes.

 

Mae gan y larymau CO sain unigryw o dri bipiau yna saib bach, dro ar ôl tro, sy'n helpu i wahaniaethu rhyngddynt a sain larwm mwg sy'n bipian cyflym a chyson.

Dylech ymgyfarwyddo eich hunain gyda’r gwahaniaeth mewn sain – pwyswch a dal y botwm prawf ar y larwm i brofi.

D.S. cynlluniwyd y larymau CO i ganfod CO yn unig ac felly ni fyddent yn canfod bod nwy yn gollwng.