Fy Nghartref

Yswiriant Adeiladau

Fel rhydd-ddeiliad eich bloc, rydym yn gyfrifol am drefnu yswiriant ar gyfer yr adeilad (yr adeiledd). Rydych chi'n cyfrannu at gost y polisi yswiriant drwy eich tâl gwasanaeth.

 

Efallai bydd eich benthyciwr morgeisi yn gofyn am dystiolaeth o'r yswiriant – gallwch agor a lawrlwytho copïau o'r Dystysgrif a'r Atodlen pa bryd bynnag mae eu hangen arnoch.

 

Os oes angen gwneud hawliad arnoch, llenwch y ffurflen gais a dilynwch y canllawiau sydd ynddi.

 

 

Tystysgrif Yswiriant            

 

Atodlen yswiriant     

 

 

 

Ffurflen hawlio