Fy Nghartref

Gwnewch Daliad

Mae modd i chi dalu eich rhent, eich costau gwasanaethau neu unrhyw ddyled sydd arnoch chi i O’r Cymoedd i’r Arfordir mewn nifer o ffyrdd:

Yr ap Allpay

Mae’r ap ffôn symudol ar gael i’w lawrlwytho gan Apple App Store neu Windows Phone Store a Google Play ac mae’n galluogi ein cwsmeriaid i dalu eu biliau gan ddefnyddio eu ffônau deallus Apple, Windows neu Android.

Dros y Ffôn

Mae taliadau Dros y Ffôn Allpay yn system talu dros y ffôn awtomataidd sy’n galluogi cwsmeriaid i dalu bil gan ddefnyddio ffôn llinell dir neu ffôn symudol, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Ffoniwch 0844 557 8321.

 

Debyd Uniongyrchol

Gall taliadau gael eu gwneud o’ch cyfrif banc neu’ch cyfrif cymdeithas adeiladu yn wythnosol, bob pythefnos, bob 4 wythnos neu yn fisol ar ddyddiad casglu sy’n gyfleus i chi.

 

Swyddfa’r Post 

Gellwch dalu eich rhent neu’ch costau mewn unrhyw Swyddfa’r Post gan ddefnyddio eich cerdyn talu rhent.

 

 

 

Siopau Lleol

Gan ddefnyddio eich cerdyn talu rhent, gellwch dalu gydag arian parod mewn siopau lleol sy’n arddangos yr arwyddion Allpay neu PayPoint.

 

 

 

Trwy’r Post

Gellwch anfon siec neu archeb bost (dim arian parod os gwelwch yn dda) i’r cyfeiriad canlynol:

Cymoedd i’r Arfordir

Parc Busnes Tremains

Heol Tremains

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1TZ

(Rhowch rif eich cyfrif ar gefn y siec neu’r archeb bost os gwelwch yn dda)