Fy Nghartref

Adrodd am waith atgyweirio

 

 

 

I adrodd am achos o nwy yn gollwng neu mewn achosion brys ffoniwch Radffôn 0800 111 999 ac wedyn dylech chi ein ffonio ni ar 0300 123 2100. Peidiwch â defnyddio’r system ar-lein i adrodd am y materion hyn.

 

 

Cliciwch ar y blwch sy’n dangos ym mha ran o’ch cartref y mae angen gwaith atgyweirio -->

 

 

 

 

Hefyd, gellwch adrodd am waith atgyweirio trwy:

 

Ffonio: 0300 123 2100.

 

E-bostio: ReportRepairs@v2c.org.uk

 

 

 

Ysgrifennwch atom ni: 

Tai Cymoedd i’r Arfordir Cyf

Parc Busnes Tremains

Heol Tremains

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1TZ

 

Gellwch hefyd alw heibio i’r cyfeiriad uchod.

 

 

 

 

I dderbyn cymorth brys y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch ein Gwasanaeth Brys ar 0300 123 2100.