Fy Nghartref

Adrodd am Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol

Rydym yn ymwybodol y gall Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol gael effaith negyddol ar fywydau pobl ac rydym wedi ymrwymo i gymryd camau clir i ymdrin â chwynion Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol.

 

Mae ein Swyddogion Tai wedi derbyn hyfforddiant ac mae ganddynt brofiad o helpu tenantiaid a phreswylwyr i fynd i’r afael ag Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol. Rydym hefyd yn gweithio’n agos ag asiantaethau eraill ac yn cefnogi derbyn cymorth trydydd parti i sicrhau ein bod yn mynd i’r afael ag Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol cyn gynted â phosib.

 

Byddwn ni’n rhoi cyngor onest ar yr hyn y gellwch chi ei wneud a sut y gallwn ni helpu i fynd i’r afael â phroblemau mewn cymdogaethau.

Ffôn:

0300 123 2100

 

 

 

 

Ysgrifennwch atom ni:

Tai O’r Cymoedd i’r Arfordir Cyf

Parc Busnes Tremains

Heol Tremains

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 1TZ