Newyddion a Gwybodaeth

20 swydd wag newydd i'w llenwi cyn y Nadolig.

Rydym yn recriwtio 20 ymgeisydd newydd i lenwi'r swyddi gwag sydd ar gael gennym ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae cael cartref yn hawl sylfaenol i bawb ac rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr gorau i sicrhau bod cwsmeriaid bob amser wrth galon yr hyn a wnawn, mewn cartrefi dymunol ac yn rhan o gymunedau llewyrchus.

Mae'r rolau sydd ar gael yn amrywio o’r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Tai, Aelodau'r Bwrdd, Cynorthwywyr Gweinyddol a llawer mwy.

 

Meddai Paul Ryall-Friend, ein Dirprwy Brif Weithredwr, “Byddwch yn ymuno â ni mewn rhaglen gyffrous iawn o newid a byddwch yn cyfrannu at gryfhau ein sylfeini fel y gallwn barhau i fod yn sefydliad llwyddiannus. Mae gennym gyfleoedd gwych ar gyfer y bobl iawn i weithio yn y rolau iawn ac rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.”

 

Cyhoeddir swyddi gwag ar ein gwefan bob dydd Llun ac maent yn cael eu hysbysebu trwy sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. Ewch i'n gwefan i gael mwy o wybodaeth: www.v2c.org.uk/Careers

 

4220