Newyddion a Gwybodaeth

Rhoi sglein ar Ysgol Iau Llangewydd.

Aeth gwirfoddolwyr ati gyda'u brwshys paent a'u hoferôls i dwtio ysgol iau yng Nghefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr

 

Agorodd Ysgol Iau Llangewydd ei drysau i Dai Cymoedd i'r Arfordir (V2C) a Jistcourt De Cymru ar gyfer ‘Diwrnod Rhoi ac Ennill’ 2017. Roedd gwaith y prynhawn yn cynnwys rhoi côt o baent i'r ffensys, addurno'u ‘stiwdio radio’ newydd ac ychwanegu at y waliau o flodau sy'n amgylchynu’r ysgol.

 

Meddai Neil Clode, Pennaeth Ysgol Iau Llangewydd “Roedd pob un ohonom yn  Ysgol Iau Llangewydd wrth ein bodd o gael manteisio ar y ‘Diwrnod Rhoi ac Ennill’ a drefnwyd gan V2C a Jistcourt. Gwnaethant gymaint o waith ac roedd yn ymddangos bod pawb wedi mwynhau'r awyrgylch hamddenol yn yr ysgol.”

 

Dywedodd Emma Norman o Jistcourt, ‘Roedd yn bleser llwyr cael cymryd rhan yn niwrnod Rhoi ac Ennill V2C. Buom yn gweithio fel tîm i wneud gwelliannau i'r gatiau, ffensys a'r waliau yn yr iard, a llwyddom i beintio Bwth Radio newydd Blwyddyn 6 hefyd!’

 

Meddai Rachel Morton o Adfywio Cymunedol V2C, “Roedd yn hyfryd cael ychwanegu rhywbeth at y gwaith gwych mae'r rhiant wirfoddolwyr a Jan o Bethesda Arts yn ei wneud yn barod yn yr ysgol. Mae V2C yn buddsoddi llawer o amser ac egni yn ein cymunedau, ac mae cael gweithio gyda'n contractwyr er budd ysgol leol yn elfen gadarnhaol dros ben.”

 

Mae’r digwyddiad rhyngwladol blynyddol hwn yn rhoi cyfle i fusnesau weithio ar broject lleol sydd o fudd i'r gymuned. Mae Jistcourt yn gweithio ar adnewyddu fflatiau i Gymoedd i'r Arfordir yng Nghefn Glas ac roedd eisiau rhoi buddion ychwanegol i Ysgol Llangewydd. 

2801