Newyddion a Gwybodaeth

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Ymgynghoriad ar 'Gwybodaeth i denantiaid landlordiaid cymdeithasol' – Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

 

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cael barn tenantiaid ar y wybodaeth y bydd landlordiaid cymdeithasol yn ei dosbarthu os bydd diddymu'r Hawl i Brynu yng Nghymru yn dod yn ddeddf.

Maent eisiau gwybod os yw'r ddogfen:

  • yn crynhoi'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn glir
  • yn egluro'n glir pryd gallai'r hawliau hynny ddod i ben
  • yn egluro'n glir y cyngor ariannol a chyfreithiol y dylech ei gael os hoffech arfer yr Hawl i Brynu neu'r Hawl i Gaffael. 

 

Dilynwch y ddolen i'r fersiwn Cymraeg neu Saesneg a rhowch eich barn drwy anfon e-bost at david@tpas.cymru neu ffoniwch 01492 593046.

 

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/gwybodaeth-ddrafft-ar-gyfer-dogfen-tenantiaid-landlordiaid-cymdeithasol

2975