Newyddion a Gwybodaeth

Trawsnewid lotment yn ennill Gwobr Cyfeillio a Mentora.

Dechreuodd Bill Daniels wirfoddoli gyda Mirus ym mis Mai 2018 ar eu lotment yn ardal Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr. Ymgymerodd â’r rôl o fentora ar unwaith ac arweiniodd hyn at berthnasau da a ddatblygodd oherwydd eu hoffter o'r lotment. Aethant ati i drawsnewid y lotment dros y misoedd nesaf, gan dyfu perlysiau, llysiau a blodau.

 

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) yn cydnabod ac yn dathlu'r gwirfoddoli gwych sy’n digwydd ar draws yr ardal leol yn eu Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr blynyddol, a llwyddodd Bill Daniels i ennill y Wobr Cyfeillio a Mentora.

 

Mae gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau yng nghalon ein cymunedau lleol. Maent yn ei gwneud yn haws i bobl gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a hefyd yn gwella lles pobl eraill. Maent yn gwneud gwir wahaniaeth i elusennau, ac yn y pen draw i fywydau pobl, felly mae'n bleser mawr gan BAVO fedru cydnabod eu gwaith caled a'u llwyddiannau.

 

Fel noddwyr y Wobr Cyfeillio a Mentora, dywedodd ein Prif Swyddog Gweithredu, Paul Ryall-Friend: “Mae bob amser yn fraint cael cefnogi'r gwobrau hyn. Mae Bill yn berson gwych ac mae hyd yn oed y rhai mae'n eu mentora yn ei ddisgrifio fel arwr, arwr go iawn. Mae'n amlwg ei fod bob amser yn rhoi ei gwsmeriaid wrth galon beth mae'n ei wneud trwy eu mentora o gwmpas eu hymrwymiad gwaith a phan fydd yn gyfleus iddyn nhw. Rydym eisiau cefnogi Pen-y-bont ar Ogwr i ddatblygu cymunedau llewyrchus ac rydym yn credu bod Bill yn gwneud gwaith campus yn helpu i gyflawni hyn.”

 

Gall gwirfoddoli fod yn gyffrous, yn heriol ac yn werth chweil. Mae grwpiau'n dibynnu ar wirfoddolwyr a gallwch chwithau wneud gwahaniaeth MAWR i'ch cymuned! Bwriwch olwg ar y cyfleoedd lleol yn

https://bridgend.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY neu galwch heibio i'n Canolfan Gwirfoddolwyr yn Stryd y Frenhines yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr. Am ragor o fanylion ffoniwch BAVO, Ff: 01656 810400.

4226