Newyddion a Gwybodaeth

BAVO gwobr a noddir gan V2C

Pob blwyddyn mae V2C yn noddi digwyddiad gwobrau gwirfoddolwyr Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Penybont ar Ogwr (BAVO). 

Mae'r digwyddiad hwn yn dathlu y gwaith gwych gwbl wirfoddol sy'n digwydd yn y sir. 

Mae rhai o'r enillwyr yn anhygoel gyda beth y maent yn rhoi yn rhydd i wella ansawdd bywyd pobl eraill. 

Tenantiaid V2C yw rhai o’r derbynwyr ac hefyd rhai o’r ennillwyr ac mae hyn oll yn helpu i greu 'cymunedau ffyniannus lle mae pobl am fyw ynddynt'.

 

Dyma Amy Jones (Swyddog Ymgysylltu Cwsmeriaid yn V2C) yn cyflwyno Sarah Boswell-Jones gyda ei Gwobr Cyfeillio a Mentora.

 

Mae Canolfan Gwirfoddoli newydd BAVO yn 2 Heol y Frenhines yng nghanol dref Penybont ar Ogwr yn cynnig adnodd-un-stop ar gyfer pob agwedd o wirfoddoli gyda dros 300 o sefydliadau gwirfoddol cofrestredig yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i gyfateb  â sgiliau a diddordebau pobl. 

Am fanylion pellach ffoniwch BAVO ar: 01656 660372

2199