Newyddion a Gwybodaeth

Clwb plant y Betws yn cael ei ailwampio gan Dîm V2C

Ar ddydd Llun 30 Hydref, bu rhai o staff V2C’n cydweithio gydag aelodau o Glwb Bechgyn a Merched y Betws i beintio'r neuadd chwaraeon a thrawsnewid y tir y tu allan i'r clwb.

 

 

Rhoddodd tua 20 o bobl ifanc a 12 o staff V2C eu prynhawn i wirfoddoli drwy beintio waliau, clirio annibendod, sgrafellu, lledaenu graean, a symud, llenwi a phlannu gwelyau blodau. Rhoddodd Nolan skips gynhwysydd mawr a gafodd ei lenwi'n gyflym ag eitemau diangen. Gwnaed y dodrefn patio a'r gwelyau plannu gan Mr Elwyn Dunster sy'n wirfoddolwr yn y clwb ac yn breswyliwr lleol, a rhedodd Sasha Ufnowska, o Wild Spirit, weithdai cerfio pwmpenni i baratoi ar gyfer dathliadau Nos Galan Gaeaf.

 

 

Meddai Rob Williams o BBGC:

”Mae Clwb Bechgyn a Merched y Betws, sydd newydd gael ei ailwampio, ynghyd ag NSA Afan yn dymuno diolch i staff V2C a'r contractwyr a wirfoddolodd yn ddiweddar i wneud gwaith cynnal a chadw pwysig yn y clwb. Trefnwyd prynhawn o wirfoddoli i wella rhan o'r tu mewn a thiroedd y clwb a Village Lodge. Bu llawer o bobl ifanc hefyd wrthi'n clirio chwyn a rwbel, yn peintio a thirlunio. Er ei fod yn waith caled, cafodd pawb ddiwrnod ardderchog ac mae BBGC eisiau diolch i V2C am eu gwaith cefnogi parhaus a'u cyfraniad i'r gymuned".

 

 

3290