Newyddion a Gwybodaeth

Coelcerthi ar dir Cymoedd i'r Arfordir

Rydym eisiau ceisio sicrhau bod ein cartrefi a'n cymunedau yn lleoedd diogel a dymunol i bawb.

 

Rydym yn gwybod bod llawer o bobl yn mwynhau cael coelcerthi ar yr adeg hon o'r flwyddyn, ond nid yw pawb yn rhannu'r mwynhad hwnnw. Gall gwneud coelcerthi a’u lleoliad achosi pryder i rai preswylwyr lleol, risg i les anifeiliaid, a risg iechyd a diogelwch naill ai o'r tân ei hun neu wrth losgi defnyddiau sy'n beryglus pan gânt eu llosgi.

 

Nid ydym yn cymeradwyo cynnau unrhyw goelcerthi ar ein tir.

 

Os byddwn yn clywed bod coelcerthi'n cael eu codi ar ein tir, rydym yn trin hyn yn yr un ffordd â thipio anghyfreithlon. Mae hyn yn golygu y gallem gael gwared â defnyddiau a ystyriwn yn arbennig o niweidiol neu beryglus, cyhyd â'i bod yn ddiogel i ni wneud felly. Ni allwn gael gwared â'r holl ddeunyddiau ar unwaith a byddwn yn trefnu i glirio'r safle rhywbryd yn y dyfodol.

 

Os hoffech drafod hyn yn fwy manwl, siaradwch â Clive Thomas, ein Swyddog Stadau drwy:

Clive.Thomas@v2c.org.uk

0300 123 2100

4204