Newyddion a Gwybodaeth

Eleni rydym ni’n noddi Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019!

 

Mae rhaglen wobrau flaenllaw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ‘Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019’ yma unwaith eto ac maen nhw'n fwy ac yn well nag erioed!

 

Daeth noddwyr gwobrau eleni ynghyd yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo yn ddiweddar i lansio'r gwobrau’n swyddogol.

 

Trefnir y gwobrau mawreddog hyn gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’u noddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ymhlith busnesau o bob maint a phob sector busnes yn y Fwrdeistref Sirol.


Gallwch gofrestru nawr ar gyfer y deg categori canlynol:

  • Myfyriwr Busnes y Flwyddyn – (i’w enwebu gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr) 
  • Busnes Twristiaeth y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr
  • Busnes Newydd y Flwyddyn
  • Entrepreneur y Flwyddyn
  • Busnes Cynhyrchu'r Flwyddyn
  • Busnes Gwasanaethau'r Flwyddyn
  • Gwobr y Diwydiannau Creadigol
  • Busnes Arloesol y Flwyddyn
  • Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn
  • Gwobr Iechyd a Diogelwch – ‘NEWYDD’

 

Bydd y busnes buddugol ym mhob categori yn cael y cyfle i ennill y teitl tra dymunol, ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019’, a noddir gan Tai Cymoedd i'r Arfordir.

 

Meddai Jay Ball, Is-Gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym ni'n llawn cynnwrf wrth lansio ein Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019! Maent bellach yn eu seithfed flwyddyn lwyddiannus, ac ethos y gwobrau yw parhau i enghreifftio rhagoriaeth mewn busnes ar lefel leol.

 

“P'un a ydych yn sefydliad sector cyhoeddus, preifat neu drydydd sector, yn fusnes newydd neu sefydledig, mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i arddangos eich busnes, a dathlu eich amryfal lwyddiannau.

 

“Fel enillydd blaenorol, rydw i wedi profi'r llwyddiant dros fy hunan, drwy'r cysylltiadau cyhoeddus, y stori a'r gydnabyddiaeth a ddaw yn sgil ennill gwobr. Mae ein gwobrau 2019 yn cynnwys categori newydd sbon hefyd: y ‘Wobr Iechyd a Diogelwch’ sy'n cydnabod gwaith caled busnesau wrth gydymffurfio â gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

 

“Gan fod deg categori i roi cynnig arnynt bellach, mae'r gystadleuaeth hon yn fwy nag erioed! Felly peidiwch ag oedi, cyflwynwch eich ceisiadau heddiw!”

 

Meddai ein Prif Weithredwr, Donna Baddley: “Rydym yn falch ac wrth ein bodd o gael bod yn brif noddwr Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019.

 

“Gan ein bod ni'n sefydliad sy'n gweithredu yn y gymuned, rydym yn credu ym mhwysigrwydd cefnogi ein hardal leol. Mae'r gwobrau hyn yn cynrychioli'r goreuon ymhlith busnesau a phobl ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – o bob sector, ar bob lefel. Mae'r gwobrau'n dathlu ac yn gwobrwyo’u hymdrechion a'u llwyddiannau ac mae Cymoedd i'r Arfordir yn falch dros ben o'u cefnogi.

 

“Hoffem annog yr holl fusnesau i roi cynnig, mae'r broses ymgeisio'n syml, ond mae'r gwobrau a'r proffil ar gyfer eich busnes yn rhagorol!”

 

 

 

 

Gallwch gael manylion llawn y gwobrau, yn cynnwys ffurflenni cais a chyngor ac awgrymiadau ar sut i gyflwyno cais yn www.bridgendbusinessforum.co.uk. Y dyddiad cau yw 5 Gorffennaf 2019.

 

Gallwch hefyd ddilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi ‘Bridgend Business Forum’ ar Facebook am newyddion a diweddariadau ar y gwobrau.

 

4126