Newyddion a Gwybodaeth

Rydym ar y rhestr fer ar gyfer Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn!

Eleni rydym wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes 2108 Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr!

 

Rydym wedi cael ein dewis ar gyfer Gwobr Gwasanaeth Busnes y Flwyddyn 2018.Mae'n cydnabod busnesau sydd â ffocws pendant ar y cwsmer ac sy'n gwneud rhywbeth gwahanol ar gyfer yr economi a'r gymuned leol. Darparom dystiolaeth o dystebau cwsmeriaid am wasanaeth i gwsmeriaid eithriadol, llwyddiannau nodedig a pham rydyn ni'n sefyll allan o gymharu â sefydliadau eraill ym Mhen-y-bont ar Ogwr.Cynhelir y seremoni wobrwyo a'r cinio tei du yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Gwener, 28 Medi 2018, rhwng 7pm a 11pm.


Bydd carped coch yn aros amdanon, ynghyd â derbyniad diod a swper tri chwrs a baratowyd gan gogydd 2 Rosglwm, ac wrth gwrs, y seremoni wobrwyo hollbwysig. Bydd y digwyddiad dan lywyddiaeth Gohebydd Newyddion y BBC, Siân Lloyd gyda'r gwestai arbennig, Carwyn Jones AC, ac adloniant gan Only Boys Aloud.Croesi bysedd drosom ar gyfer y noswaith!

3750