Newyddion a Gwybodaeth

Rhoddion o Focsys Danteithion i Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae staff Cymoedd i'r Arfordir (V2C) wedi cychwyn eu dathliadau gyda chlec drwy gyfrannu at apêl bocsys esgidiau'r Nadolig ar gyfer y Banc Bwyd lleol.

 

Roedd yr eitemau derbyniol yn cynnwys siocledi, losin, bisgedi a danteithion, ynghyd ag eitemau eraill fel posau, teganau bach a brwshys dannedd.

 

Meddai Jessica Lane, trefnydd gweithiau V2C, “Mae'n wych cael rhoi rhywbeth nôl i'r gymuned rydym yn gweithio ynddi, ac rydym yn gwybod bod Banciau Bwyd yn cael eu defnyddio'n fwy nawr nag erioed o'r blaen. Y Nadolig hwn, rydym yn gobeithio y bydd ein bocsys danteithion yn rhoi syrpréis hyfryd i deuluoedd sy'n mynd heb bethau fel arfer. Mae V2C bob amser yn chwilio am ffyrdd o gefnogi'r gymuned a rhoi help llaw i'r rhai hynny sydd ei angen.”

 

Mae Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu tri diwrnod o fwyd argyfwng maethlon a chymorth i bobl leol sy'n cael eu hatgyfeirio atynt mewn argyfwng.

 

Os hoffech roddi i Fanc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i'w gwefan: www.bridgend.foodbank.org.uk. Cewch wybodaeth yma am ba eitemau o fwyd sydd eu hangen ar frys a ble gallwch adael eich eitemau.

2260