Newyddion a Gwybodaeth

Cymoedd i'r Arfordir yn cymryd camau mawr i godi arian i’w helusen y flwyddyn ddiweddaraf

Codwyd dros £1,000 i elusen newydd y staff, The Wallich

 

Mae staff Cymoedd i'r Arfordir wedi enwebu'r elusen ddigartrefedd yng Nghymru, The Wallich, fel eu helusen y flwyddyn ac maent wedi cicdanio'r bartneriaeth drwy godi dros £1,000 yn yr wythnos gyntaf i helpu i gefnogi ei phrosiectau.

 

Mae The Wallich yn elusen ddigartrefedd yng Nghymru sy'n gweithredu i symud pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y strydoedd, a chreu cyfleoedd i bobl. Mae The Wallich yn rhedeg mwy na 70 o wahanol brosiectau, ar draws 19 o awdurdodau lleol. Mae'n gweithio gyda mwy na 9,000 o bobl sy'n profi digartrefedd bob blwyddyn ar draws Cymru. Cafodd ei henwebu ar y cyd â 2 elusen arall i gael ei chymeradwyo'n elusen y flwyddyn.

 

Clywodd staff Cymoedd i'r Arfordir mai The Wallich oedd wedi cael ei dewis yn eu Cynhadledd i Gydweithwyr ym mis Medi, pan gyhoeddwyd y byddai'r bartneriaeth yn para am 18 mis tan fis Mawrth 2022. 

 

Wrth siarad am y bartneriaeth, dywedodd Joanne Oak, Prif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir:

“Rydym wrth ein bodd o gael sefydlu'r bartneriaeth gyda The Wallich, a gobeithiwn y bydd hon yn datblygu i fod yn fwy nag ymgyrch codi arian yn unig. Gallwn ninnau ddysgu llawer ganddyn nhw wrth i ni geisio mynd i’r afael â digartrefedd yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a gallwn ddysgu llawer oddi wrth ein gilydd mewn llawer o ffyrdd eraill hefyd. Rydw i wir yn edrych ymlaen at y 18 mis nesaf.

 

Yn syth ar ôl y cyhoeddiad yn y gynhadledd, rhoddwyd her i staff Cymoedd i'r Arfordir sef cerdded 1,000 o filltiroedd yr wythnos honno i godi arian i'r elusen. Mewn ymateb i her #walk4thewallich, logiwyd 874 o filltiroedd a chodwyd cyfanswm o £1,064 yn ystod yr wythnos gyntaf, sy'n gychwyn gwych i'r ymgyrch codi arian. 

 

Wrth siarad am y berthynas newydd hon gyda Chymoedd i'r Arfordir, ychwanegodd Prif Weithredwr The Wallich, Lindsay Cordery-Bruce: “Roeddem ar ben ein digon o dderbyn y neges bod Cymoedd i'r Arfordir wedi’n dewis yn elusen y flwyddyn. Mae'r synergedd mewn elusen ddigartrefedd a chymdeithas dai lwyddiannus yn cyduno i gefnogi ei gilydd yn amlwg i bawb yma, ac rydym wir yn llawn cynnwrf wrth feddwl beth allwn ni ei gyflawni gyda'n gilydd.”

 

Cyhoeddwyd hefyd yn y Gynhadledd y bydd Cyfarwyddwr TG Cymoedd i'r Arfordir, Polly Thompson, yn ymuno â Bwrdd The Wallich ac y bydd arweinwyr o'r ddau sefydliad yn cydweithio i gasglu gwybodaeth am sut gallan nhw weithredu gyda’i gilydd i fynd i'r afael â digartrefedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am The Wallich a'u gwaith yn rhoi terfyn ar ddigartrefedd ar draws Cymru drwy ymweld â'u gwefan yn: www.thewallich.com

 

Os hoffech ddilyn y digwyddiadau yn ystod yr her Walk for The Wallich, ewch i'r hashnod #walk4thewallich ar Twitter.

4405