Newyddion a Gwybodaeth

Efwr Cyffredin

Mewn erthygl ddiweddar ar Wales Online, amlygwyd y perygl o beidio â thrin croen wedi ei niweidio. Bu'n rhaid i ddyn fynd i'r ysbyty ar ôl strimio Efwr Cyffredin a chael nodd y planhigyn ar ei goesau.

Mae Efwr Cyffredin (neu Bannas y Cawr) yn tyfu ym mhobman ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mewn caeau, gwrychoedd ac ar ymylon ffyrdd.

Nid yw mor wenwynig â'i berthynas, yr Efwr Enfawr. Gall nodd yr Efwr Enfawr niweidio'r croen ac achosi brech sy'n sensitif i olau ac a all bara am 10 mlynedd neu fwy. Yr unig leoliadau hysbys ble mae Efwr Enfawr yn tyfu yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr yw Stormy Down, ble mae'r Cyngor yn ei drin, a Glanrhyd (heb ei gadarnhau). Os ydych yn meddwl taw Efwr Enfawr yw e’, peidiwch â'i gyffwrdd.

Gall Efwr Cyffredin roi brech gas i chi hefyd, ac fel unrhyw losg neu frech, os nad yw'n cael ei thrin, gall greu problemau.

Os ydych yn gwneud unrhyw waith strimio neu arddio yn agos i'r math hwn o blanhigyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo trywsus hir, crys â llewys hir, menig a gorchudd pen/wyneb.

3748