Newyddion a Gwybodaeth

Datganiad Cydymffurfiad 2017

Cyfle i ennill talebau gwerth £50 talebau – drwy roi eich barn i ni!!

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Fyrddau'r holl Gymdeithasau Tai yng Nghymru gynhyrchu datganiad, a'i rannu gyda'u tenantiaid, yn esbonio sut maent yn credu bod eu sefydliad yn perfformio.

 

Rhowch gip arno – dim ond gwaith munud neu ddwy fydd hwn oherwydd, yn lle cynhyrchu dogfen hir, ffurfiol, mae'r Bwrdd wedi cynnwys y cyfan mewn un poster A3.

 

Datganiad Cydymffurfiad

3111