Newyddion a Gwybodaeth

Compliance Statement 2018

Mae’r wybodaeth isod yn dangos sut mae Bwrdd V2C yn credu ein bod yn cwrdd â Safonau Perfformiad Llywodraeth Cymru ac yn awgrymu ble y gallwn wella.

 

A ydych yn cytuno gyda'r Bwrdd?

Rhannwch eich barn gyda Michael Hughes ar 01656 727948 neu e-bostiwch michael.hughes@v2c.org.uk

Gallech ennill £50 o dalebau siopa am ddim ond rhoi eich barn!

3854