Newyddion a Gwybodaeth

Cynllun Prynu Nôl

Cynllun Prynu Nôl

Mae'r Cynllun Prynu Nôl yn ystyried prynu cyn-dai cyngor neu eiddo Cymoedd i'r Arfordir a werthwyd dan yr Hawl i Brynu. Mae hyn yn ein helpu i gynyddu nifer y tai fforddiadwy yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Pa fathau o eiddo fydden ni'n ystyried eu prynu?

Mae'n rhaid i'r mathau o eiddo rydym eisiau eu prynu fodloni'r amodau canlynol:

  • Hen eiddo’r cyngor neu Gymoedd i'r Arfordir
  • Rhaid bod y perchennog wedi gwneud eu trefniadau eu hun o ran ailgartrefu

Byddwn hefyd yn ystyried:

  • A yw'r eiddo'n rhoi perchenogaeth fwyafrifol i ni unwaith eto yn y bloc hwnnw
  • A allwn gynnwys yr eiddo yn ein rhaglenni buddsoddi mewn tai yn y dyfodol
  • Faint fyddai'n costio i adfer yr eiddo i Safon Ansawdd Tai Cymru

Beth sy'n digwydd os ydym yn dod o hyd i eiddo addas?

Bydd Prisiwr Ardal yn cynnal arolwg ar yr eiddo i benderfynu beth yw ei farchnadwerth presennol a faint fydd yn costio i adfer yr eiddo i Safon Ansawdd Tai Cymru.

Ni fyddwn yn rhoi cynnig ar bob eiddo sy’n cael ei arolygu. Bydd unrhyw gynnig a wnawn o fewn yr ystod prisiau a roddwyd gan y Prisiwr Ardal.

Byddwn yn gweithredu fel "unrhyw brynwr arall". Mae'r gwerthwr yn gyfrifol am eu ffioedd cyfreithiol eu hun.

Os oes diddordeb gennych yn y cynllun hwn, cysylltwch â ni ar 0300 123 2100 a gofynnwch am y tîm Datblygu.

3512