Newyddion a Gwybodaeth

Cyfarwyddwr Gweithrediadau/Dirprwy Brif Weithredwr

Cyfarwyddwr Gweithrediadau/Dirprwy Brif Weithredwr

tua £85k ynghyd â phecyn cefnogol deniadol.

 

Fel rhan o gam datblygu nesaf Cymoedd i’r Arfordir, rydym wedi creu rôl a fydd yn arwain y cydweithio rhwng pob un o'n gwasanaethau rheng flaen. Wrth wneud hynny, y nod yw wir drawsnewid profiad y cwsmer. Ein nod yw optimeiddio perfformiad drwy ddefnyddio technoleg smart a dyfeisgarwch dull a fydd yn gwneud i ni sefyll allan oddi wrth y gweddill.

 

Bydd eich proffil proffesiynol yn eich galluogi i ddeall cymhlethdodau rheoli tai a darparu gwasanaeth atgyweirio o'r radd flaenaf. Eich 'Gweledigaeth', ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid gwych, fydd yn arwain at y timau a fyddwch yn rheoli yn cychwyn newid ac yn mynnu ar weithio ar flaen y gad.

 

Arweinydd o newid, ysbrydolwr o bobl, gydag angerdd i greu lle gwych i weithio, byddwch yn fedrus wrth gyfuno'r nodweddion hyn gyda chraffter busnes a fydd yn ychwanegu gwerth gwirioneddol y tu hwnt i arwain eich cyfarwyddiaeth.

 

Os yw hyn yn rôl yr ydych wedi bod yn aros am, byddem yn falch dros ben i glywed wrthoch ble bynnag yr ydych yn gweithio ar hyn o bryd o fewn y Deyrnas Unedig. Gellir gweld y pecyn ymgeisydd drwy  www.campbelltickell.com/jobs. Am sgwrs anffurfiol gyda'n hymgynghorwyr, Campbell Tickell, cysylltwch â'u ymgynghorwr arweiniol, Mark Glinwood, ar 07944-411484 or 020 3434 0990.

 

Dyddiad cau: 31 Hydref, 2016

2070