Newyddion a Gwybodaeth

Digwyddiad Cymuned Am Ddim ar gyfer ‘Cyfaill Gorau Dynion’

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r Ymddiriedolaeth Cŵn i gynnal digwyddiadau cymuned am ddim ar gyfer cŵn a'u perchenogion yng Nghanolfan Bywyd Sarn.

Cynhaliwyd digwyddiad ar ddydd Gwener 29 Mawrth a bydd tri digwyddiad arall yn cael eu cynnal ar 24 Mai, 21 Mehefin a 23 Awst rhwng 11am a 3pm.


Gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn helpu i fynd i'r afael â materion fel baw cŵn, a hefyd yn meithrin perthnasau gyda'r gymuned ac yn hyrwyddo perchenogaeth a lles da ar gyfer cŵn.


Yn ystod y digwyddiadau bydd nyrs filfeddygol yn cynnal prawf iechyd sylfaenol, yn cynnwys y llygaid, clustiau, dannedd a phwysau, i sicrhau bod eich ci yn hapus, yn heini ac yn iach.


Ar y cyd â'r prawf iechyd, bydd Yr Ymddiriedolaeth Cŵn hefyd yn rhoi cyngor ar ddeiet, hyfforddi ac ysbaddu. Maen nhw hefyd yn gosod microsglodion am ddim (mae hyn yn ofyniad cyfreithiol ers Ebrill 2016) ac yn eich cynghori ar sut i newid eich manylion os ydych wedi newid cyfeiriad neu newid eich rhif ffôn.


Nid oes angen apwyntiad a bydd hyn yn rhedeg ar sail galw heibio felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yma gyda'ch ci i ddweud helo. Bydd rhaid i chi gadw’ch ci ar dennyn pan fyddwch yn dod i'n digwyddiadau cymuned.


Rhaid bod cŵn bach dan 6 mis oed wedi cael yr holl frechiadau a rhaid dod â phrawf o'r brechiadau i'r digwyddiad. Os yw eich ci bach wedi cael ei frechu'n ddiweddar, mae'n rhaid iddo gael ei gario am 10 niwrnod ar ôl cael y brechiad olaf. Nid oes angen prawf brechiad ar gŵn dros 6 mis oed.


Meddai Andy Jones, Arweinydd ein Tîm Tai “Mae'n wych cael cyfle i weithio'n agosach gyda'r Ymddiriedolaeth Cŵn a dod â'r gwasanaeth ardderchog hwn i'r gymuned leol. Rydym yn cydnabod y rhan bwysig mae anifeiliaid anwes yn ei chwarae o ran lles ein cwsmeriaid a gobeithiwn y bydd y cyfle hwn yn ein helpu bob un i barhau i feithrin perthnasau drwy gydweithio”.

4121