Newyddion a Gwybodaeth

  • Cartref
  • >
  • Newyddion a Gwybodaeth
  • >
  • Banc bwyd Penybont ar Ogwr yn derbyn niferoedd o roddion dros y Nadolig a all helpu bwydo teuluoedd ar gyfer nifer o ddiwrnodau.

Banc bwyd Penybont ar Ogwr yn derbyn niferoedd o roddion dros y Nadolig a all helpu bwydo teuluoedd ar gyfer nifer o ddiwrnodau.

Oherwydd haelioni pobl Sir Penybont a gyda chymorth o fusnesau lleol, mae banc bwyd Penybont ar Ogwr wedi cael ychydig o wythnosau brysur yn trefnu a dosbarthu bwyd dros gyfnod prysur y Nadolig.

 

Llenwodd staff Cymoedd i'r Arfordir (V2C) dros 50 o flychau esgidiau yn llawn danteithion y Nadolig i helpu'r rheini sydd mewn cymunedau cyfagos i fwynhau'r Nadolig.

 

Rhodd busnesau lleol a chontractwyr sy'n gweithio gyda V2C gwobrau i raffl Nadolig, gan codi swm wych o £832.07. Bydd yr arian hwn yn caniatáu gwirfoddolwyr o banc bwyd Penybont ar Ogwr i brynu eitemau bwyd taer ei angen i helpu i ddarparu diet iach a chytbwys i deuluoedd sy'n cael trafferth.

 

Dywedodd Cadeirydd ag Ymddiriedolwr Banc Bwyd Penybont ar Ogwr Jonathan Davies, "Rydym yn hynod o ddiolchgar i Gymoedd i’r Arfordir am gyfrannu arian parod gan eu raffl Nadolig. Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth barhaus."

 

Dywedodd Chris Randall, ymgynghorydd dyled gwasanaethau cyhoeddus o V2C, "Rydym yn hoffi i weithio mor agos â phosibl gyda banc bwyd Penybont ar Ogwr fel y gallwn weld y gwaith gwych a wnânt yn ein cymuned. Rydym yn falch y gallem helpu."

2358