Newyddion a Gwybodaeth

Y Gwaith Adnewyddu Allanol Ar Eich Cartref - Wildmill

Byddwn yn Canolfan Gymunedol Wildmill


12 Gorffennaf, 2-7pm i siarad â chi am:


Y GWAITH ADNEWYDDU ALLANOL AR EICH CARTREF


Dewch yn eich blaen i sgwrsio â staff o'n timau tai a chynnal a chadw am y gwaith adnewyddu allanol ar eich cartref chi a/neu eich cymdogion.


Bydd gennym sampl hefyd o'r deunyddiau rydym yn bwriadu eu defnyddio ynghyd â gwybodaeth dechnegol am y broses osod ac, yn bwysicach, am eu diogelwch.


Neu gallwch gysylltu â ni yn y swyddfa gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych:
0300 123 2100

comments@v2c.org.uk

www.v2c.org.uk

@valleystocoast

2933