Newyddion a Gwybodaeth

Ewch Ar-lein am gyn lleied â £99 y Nadolig

Ewch Ar-lein am gyn lleied â £99 y Nadolig hwn gyda Chyfrifiaduron, Rhwydlyfrau a Gliniaduron Windows 10 wedi’u Hailwampio

 

Mae Get Online @ Home yn cynnig bargeinion ardderchog y Nadolig hwn i’ch helpu i gael cyfrifiadur fforddiadwy, parod am y rhyngrwyd, yn eich cartref.

 

 

Os oes diddordeb gennych yn y cynigion hyn, ffoniwch:

 

03719 100 100

Dydd Llun – Dydd Gwener rhwng 8:30AM - 5:00PM

 

Neu gallwch weld rhagor o gynigion yma: http://www.getonlineathome.org/

3340