Newyddion a Gwybodaeth

Paratowch am ymestyn mesuryddion deallus!

Mesuryddion clyfar yw’r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan a fydd yn disodli’r mesuryddion traddodiadol yn ein cartrefi . Bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bob cartref yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol rhwng nawr a 2020. Bydd eich cyflenwr yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad pan fyddant yn barod i osod un i chi.

 

Bydd mesuryddion clyfar yn eich galluogi chi i weld yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, wrth i chi ei ddefnyddio, a faint mae’n costio mewn punnoedd a cheiniogau. Maent hefyd yn rhannu darlleniadau rheolaidd gyda’ch cyflenwr ynni trwy rwydwaith diwifr diogel, gan ddod â biliau wedi’u hamcangyfrif ac ymweliadau i ddarllen y mesurydd i ben.

 

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar.

 

I gael mwy o wybodaeth am fesuryddion clyfar a sut y gallant eich helpu chi, ewch i smartenergyGB.org/cy

2072