Newyddion a Gwybodaeth

Safon aur am waith Cymoedd i'r Arfordir ar iechyd a lles corfforaethol

Mae Cymoedd i'r Arfordir yn dathlu derbyn ei safon aur am iechyd corfforaethol – y marc safon am iechyd a lles yn y gweithle yng Nghymru.

 

Cyflwynir y safon iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae iddi gategorïau efydd, arian, aur a phlatinwm ar gyfer sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy'n rhedeg arferion i hybu iechyd a lles eu gweithwyr. 

 

Mae dyddiadur blynyddol o weithgareddau'n cael ei drefnu ar draws y sefydliad, yn cynnwys cymelliadau iechyd fel y collwr mwyaf, diwrnod ffrwythau, cinio cerdded, aelodaeth o gampfeydd wedi'i disgowntio a gwiriwch eich lefelau, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn.

 

Mae'r grŵp yn sicrhau bod ymgyrchoedd iechyd a lles cenedlaethol fel ‘Diwrnod dim ysmygu’ ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth alcohol cenedlaethol yn cael eu hysbysebu i'r staff. Mae'r calendr digwyddiadau hefyd yn cynnwys mentrau penodol seiliedig ar adborth gan staff: eleni rydym yn rhedeg cwrs 8 wythnos ar ymwybyddiaeth ofalgar.

 

Wrth siarad am y wobr, dywedodd y partner Busnes Iechyd a Diogelwch, Sue Jones: “Rydym yn falch dros ben o glywed bod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cydnabod gwaith diflino V2C bob dydd i wella iechyd a lles ein xxx o aelodau staff sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang iawn o rolau. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r grŵp iechyd a lles am eu cyfraniad i raglen waith mor llwyddiannus.”

2566